Rondleiding

Nieuwsgierig naar onze school? Meld je aan voor een rondleiding!

Voor ouders

Meer weten over onze school? Hier vind je de schoolgids en praktische informatie over Ter Cleeff die je nodig hebt!

 • Ouderraad van Ter Cleeff

  De ouderraad van OBS Ter Cleeff bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten om de activiteiten vanuit de school te ondersteunen. We doen er alles aan om ouders te betrekken bij de school (ook wel ouderparticipatie). We hebben contact met de directie en met de ouders via de klassenouders.

  Meer weten over onze ouderraad en/of zelf aanmelden voor de raad?  Lees dan verder op ouderraad pagina.

 • Medezeggenschapsraad (MR)

  Ouders en medewerkers van Ter Cleeff hebben recht op medezeggenschap! Dat is wettelijk geregeld via onze medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en medewerkers worden vertegenwoordigd door een kleine afvaardiging. Deze afvaardiging wordt voor 4 jaar aangesteld doormiddel van een verkiezing. De MR heeft een adviserende rol en heeft instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen. In het gehele proces heeft de MR regelmatig overleg met de schooldirectie.

 • Vrijwilliger worden op onze school?

  Ouders kunnen ook actief worden als vrijwilliger op onze school. Hier houdt de ouderraad zich mee bezig. De festiviteiten tijdens bijvoorbeeld sinterklaas, kerstmis en de afsluiting van het schooljaar zijn ondenkbaar en onhaalbaar zonder de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers ouders!

  Aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met de ouderraad via dit e-mailadres: or@tercleeff.nl.

Bijzonder verlof aanvragen

Verlof aanvragen voor jouw kind kan via ons aanvraagformulier bijzonder verlof. Print het formulier uit, vul het in en geef het af bij de administratie op school.

Meer weten over de regels voor het aanvragen van verlof? Lees dan snel verder op de verlofpagina!

Jouw kind inschrijven op onze school

Je kind wordt 4 en gaat naar de basisschool! Een leuke maar ook spannende periode. Hier lees je alles over inschrijven en plaatsen op obs Ter Cleeff.

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de 6 dichtstbijzijnde basisscholen op loopafstand. Wanneer je op NaarschoolinHaarlem.nl de postcode, het huisnummer en de geboortedatum van jouw kind invult, worden alle scholen op volgorde getoond en zie je de basisscholen waarop jullie voorrang hebben bovenaan (de lijst bestaat uit alle scholen in Haarlem).

Woonadressen buiten Haarlem, die op minder dan duizend meter loopafstand van onze school liggen, hebben ook voorrang op onze school. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen worden gelijk behandeld als Haarlems kinderen die onze school als voorrangsschool hebben.

Als onze school geen voorrangsschool voor jouw kind is, ben je nog steeds vrij om jouw kind bij ons aan te melden. Dan komt jouw kind in aanmerking nadat de aangemelde Haarlemse kinderen allemaal geplaatst zijn.

 • Na bevestiging van plaatsing op Ter Cleeff

  Ongeveer 6 weken voordat je kind 4 jaar wordt, belt de leerkracht van de groep waarin jouw kind terecht komt om een wen-afspraak te maken. Deze wen-afspraak vindt plaats in de laatste twee weken voordat jouw kind bij ons op school komt. De twee wen-afspraken worden in overleg met de leerkracht gemaakt.

  Is jouw kind 4 weken of minder vóór of tijdens de zomervakantie jarig? Dan is het in het belang van het kind soms beter om af te wijken van de wen-procedure. De leerkracht zoekt samen naar een passende oplossing.

  Rond de derde schoolweek van jouw kind nodigt de leerkracht je uit voor een welkomstgesprek.

  Overplaatsen vanuit een andere school naar de Ter Cleeff

  Jouw kind overplaatsen naar de Ter Cleeff vanaf een andere school? Maak dan een afspraak met de adjunct directeur voor een kennismakingsgesprek. Vóór definitieve plaatsing nemen wij altijd contact op met de school waar jouw kind op dat moment zit.

   

 • Besluit over toelating kinderen

  We proberen altijd ieder aangemeld kind toe te laten. Enkele uitzonderingen daarop zijn kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we ten aanzien van kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving.

  Onze directeur beslist over alle toelatingen. Wordt jouw kind niet toegelaten? Dan ontvang je een schriftelijke uitleg over de afwijzing en de argumenten die daartoe geleid hebben. Tegen dit besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur: Stichting Spaarnesant.

  Plaatsingsbeleid basisonderwijs in Haarlem

  De scholen voor basisonderwijs in Haarlem doen vrijwel allemaal mee met het gemeentelijke plaatsingsbeleid voor beginnende kleuters. Meer informatie over dit beleid kan je vinden op naarschoolinhaarlem.nl. Als je vragen hebt, kan je mailen naar info@naarschoolinhaarlem.nl of bellen met 023 526 14 92.

Scroll to top