Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders die zich inzetten om de activiteiten vanuit de school te ondersteunen. We doen er alles aan om ouders te betrekken bij de school (ouderparticipatie). We hebben contact met de directie en met de ouders via de klassenouders. We komen zo’n 8 keer per jaar samen, waarvan twee keer met alle klassenouders op de inmiddels beroemde ‘OR meets Klassenouders’ avonden!

Wij bestaan op dit moment uit de volgende ouders:

 • Jeroen Wooning (vader van Tijn 7B) – Voorzitter
 • Wouter van Daal (Sterre 8B en Dim 6B) – Penningmeester
 • Judit de Graaff (moeder van Fiene 8A en Jasper 6C) – Communicatie
 • Diane Houben (moeder van Anna 7C en Sophie 5D) – Coördinator ouderparticipatie, schakel naar klassenouders
 • Gijs Brink (vader van Luuk 4B en Teun 1/2D) – Coördinator oudercommissies

Met drie kersverse nieuwe leden

 • Kim Bonga (moeder van Job 3A) – Coördinator oudercommissies
 • Sanne Swierenga (moeder van Taeke 1/2B en Daan 5C) – Coördinator oudercommissies
 • Lenne Merbis (moeder van Gilles 4B) – Coördinator oudercommissies

 

Wat doen we?

We beheren de totale som van alle vrijwillige bijdragen. Een groot deel van het geld gaat naar de jaarlijkse schoolreisjes, maar we dragen ook bij aan activiteiten die bijdragen aan de drie belangrijke pijlers van de OR:

 • Lezen: o.a de jaarlijkse schrijvers in elke klas tijdens de Kinderboekenweek.
 • Bewegen: o.a door sportactiviteiten te ondersteunen en het organiseren van de Avondvierdaagse door de duinen.
 • Techniek: o.a. door les ondersteunend materiaal aan te schaffen voor technieklessen

Maar elk lid van de ouderraad heeft ook een aantal activiteiten onder zijn of haar hoede. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Parade, Avond 4Daagse, Kinderboekenweek, Pasen etc. Hiervoor worden altijd hulpouders gezocht!

En dat doen we allemaal voor eigenlijk maar 1 reden:

Een plezierige leeromgeving voor alle kinderen 

 

Elke activiteit is gekoppeld aan een leerjaar

Waarom?

 • Je wordt niet voor alle activiteiten als ouder benaderd
 • Grotere verantwoordelijkheid
 • Je weet dat je voor alle activiteiten een keer wordt ingezet, dus grotere bereidheid om elk jaar te helpen

 

Dat ziet er zo uit:

Hulp van ouders van de groepen 1 en 2

 • Bibliotheekcommissie
 • Sinterklaascommissie 

Hulp van ouders van groepen 3

 • Kerstcommissie
 • Paascommissie
 • Kinderboekenweek

 Hulp van ouders van groepen 4

 • Paradecommissie

Hulp van ouders van groepen 5

 • Avondvierdaagse

Hulp van ouders van groepen 6

 • Verkeerscommissie
 • Grote Project

 Hulp van ouders van groepen 7

 • Techniek

Wil je helpen, heb je vragen, tips of ideeën stuur een e-mail naar: OR@tercleeff.nl