Over ons

Visie

Samenwerken, vertrouwen en ontdekken zijn nauw met elkaar verbonden.

Daarom moet de school op de eerste plaats een veilige plek zijn. Alleen dan komen de kinderen tot een maximale ontwikkeling.

Bijzonderheden naast andere scholen

Ter Cleeff is een Kanjerschool: een veilig sociaal- en leerklimaat staat bij ons voorop. We besteden in onze lessen vanaf groep 1 veel aandacht aan hoe we met elkaar een fijne school voor iedereen kunnen maken en behouden. De leerkrachten leven het gewenste gedrag uit overtuiging ook voor.

Binnen de Ter Cleeff is er veel ruimte en aandacht voor de individuele behoeften van kinderen. Er is een ruim aanbod aan ondersteunings- en differentiatiemogelijkheden.

Meer dan taal en rekenen

Van jongs af aan komen de leerlingen op Ter Cleeff in aanraking met de Engelse taal. De kleintjes in de vorm van liedjes en naarmate ze ouder worden krijgen ze systematisch een veelvoud aan Engelse taaluitingen aangeboden.

Cultuur is overal om ons heen. Op Ter Cleeff leren we kinderen om daarvan te genieten en deze uitingen te kunnen plaatsen. Zo hebben we eenmaal per jaar een groot cultuurproject waaraan de hele school deelneemt.

Binnen de Ter Cleeff is er veel ruimte en aandacht voor de individuele behoeften van kinderen

Team en organisatie

Ons grote team is betrokken en erop gericht ieder kind tot zijn recht te laten komen.

De organisatie van de school is erop gericht dat de kinderen zich thuis voelen in hun omgeving. We hebben de school opgedeeld in drie herkenbare units met een eigen team en leidinggevende zodat de kinderen zich ‘thuis’ kunnen voelen.

Historisch Haarlem

Het schoolgebouw

Een mooi oud gebouw uit 1929 waar vele soorten van onderwijs ooit onderdak hebben gevonden. De groepen 8 zijn nu nog gevestigd in een dependance maar op afzienbare termijn zullen die ook in het hoofdgebouw een plek krijgen.

Ruïne

Kasteel Ter Kleeff

In het noorden van Haarlem, buiten het oude centrum, liggen de Haarlemse Stadskwekerijen. Hier zijn nog de ruïnes te zien van het oude kasteel Ter Kleeff. Een kasteel was ook de plek voor veiligheid, maar ook waar kennis vergaard werd.

Partners

Buitenschoolse opvang

We werken samen met zeven organisaties die buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen. Deze organisaties halen de kinderen op aan het eind van de schooldag.

Stimuleren van creativiteit

We werken nauw samen met organisaties die een aanbod verzorgen binnen de school, zoals MuziekLab en HART-Kunst- en Cultuureducatie.

Natuurwijsheid

De kinderen van de groepen 6 en 7 gaan een deel van het schooljaar naar de schooltuinen waar ze natuuronderwijs krijgen en hun eigen bloemen en planten kunnen kweken.

Voor- en tussenschoolse opvang

De overblijf wordt buiten de school om geregeld met Kinderopvang Op Stoom. Ouders/verzorgers dienen zelf contact op te nemen met de organisatie en hun zoon of dochter aan te melden.

Naschoolse opvang

Leerlingen van onze school maken gebruik van verschillende externe instanties die dit bieden. U kunt hierover contact opnemen met:

Op Stoom – BSO Ter Cleeff
telefoonnummer 06-11091810

De Schuylenburght
telefoonnummer 023-5266886

Hero Kindercentra
telefoonnummer 023-5123920

CompaNanny Ripperda
telefoonnummer 023-5251621

Sportfever Sport BSO
telefoonnummer 023-2100300

Knutselkookclub Haarlem – Kook BSO Haarlem
telefoon 06-17449478