MR

Medezeggenschap

Ouders en medewerkers van Ter Cleeff hebben recht op medezeggenschap. Dat is wettelijk geregeld via een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en medewerkers worden vertegenwoordigd door een kleine afvaardiging. Zij worden na een verkiezingsronde in principe aangesteld voor een periode van vier jaar. De MR heeft een adviserende rol en heeft ook instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen. In het gehele proces heeft de MR regelmatig overleg met de schooldirectie.

De cultuur van de MR bij Ter Cleeff kenmerkt zich door een actieve, kritische en constructieve houding, waarbij we graag een klankbord willen zijn voor de directie. Daarom staan we altijd open voor vragen en ideeën van ouders, medewerkers en leerlingen van Ter Cleeff. Die zullen we altijd serieus behandelen en desgewenst op de agenda zetten voor een vervolg. Wil je helpen, heb je vragen, tips of ideeën stuur een e-mail naar: mr@tercleeff.nl

De leden van de MR stellen zich hieronder graag aan u voor:

De MR-leden 2023-2024 zijn:

 • Hylke-Jan Kingma
 • Charissa van Slooten
 • Marie-Anne Euverman
 • Hester Westerhof
 • Peer de Graaf
 • Tessa Moree
 • Katinka Porck
 • Linda Wessels
 • Stefanie Wouters
 • Frederike de Vrieze

 

 • Mijn naam is Hylke Jan Kingma. Ik ben de vader van Lucas en Willemijn. In het dagelijks leven ben ik als ziekenhuisapotheker werkzaam in het Spaarne Gasthuis. Ik houd me voor een groot deel van de tijd bezig met medicatieveiligheid en overdracht van medicatie-informatie. Wij wonen nu 10 jaar in het Kleverpark en zien de wijk zich meer en meer ontwikkelen als kinderrijke buurt met Ter Cleeff als school voor velen. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan verdere ontwikkeling van de school met aandacht voor een veilige, stimulerende en motiverende omgeving voor de kinderen en leerkrachten.

 • Ik ben Annemarie van Beekum en werk inmiddels alweer een aantal jaren op Ter Cleeff. Ik heb in alle bouwen inmiddels gestaan en mijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Daaronder hoort nu ook mijn rol in de MR bij. Ik probeer een verbindende factor te zijn tussen de werkvloer, ouders, directie en bestuur.

  Naast het lesgeven heb ik thuis 2 kinderen en een man, de kinderen hockeyen met veel plezier. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij mijn kinderen en hun sport. Ik coach/ begeleid elk seizoen 1 van mijn kinderen. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, zeilen in Friesland, skiën in de Alpen, mountainbike of wandelen in de duinen.

 • Mijn naam is Hester Westerhof en ik heb twee kinderen op Ter Cleeff, Giulia en Luc. Sinds 2014 woon ik, samen met mijn gezin, met veel plezier in Haarlem. Ik ben werkzaam als (digital) product developer en ontwikkel, op basis van klant- en marktonderzoek, digitale producten. Dit doe ik als freelancer voor verschillende bedrijven. Als MR-lid zet ik mij in om de belangen van de ouders en natuurlijk die van de kinderen van Ter Cleeff te behartigen. Daarnaast bouw ik graag mee aan een goede en prettige school waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Mijn naam is Charissa Sloote. Ik heb twee kinderen op ter Cleeff; Cato en Ole. Ik werk in een innovatieteam voor de gemeente Amsterdam. In dat team bekijken we (o.a) hoe technologische en sociale innovatie bij kan dragen aan stedelijke vraagstukken. Ik zit in de MR omdat ik het leuk vind om op een positieve manier mee te denken met de school over verschillende zaken. Ik vind het belangrijk dat de school oog heeft voor creativiteit, de maatschappij, de toekomst en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ik zou het mooi vinden als de kinderen op ter Cleeff daar ook actief mee bezig zijn naast alle cognitieve vakken.

 • Mijn naam is Katinka Porck en sinds 2014 werk ik op Ter Cleeff. Ik ben begonnen in groep 4, heb daarna groep 7 en groep 1/2 gedaan. En nu werk ik weer in groep 4. Naast het lesgeven ben ik veel aan het fietsen, wandelen en ga ik elke week naar CrossFitt. Ik ben nieuw in de MR en ik vind het interessant om mee te kunnen denken over de verschillende onderwerpen.

  Voordat ik op Ter Cleeff kwam werken heb ik meerdere lange reizen gemaakt. In 2009 ben ik voor vijf maanden naar Australië gegaan, en in 2011 ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan.

 • Mijn naam is Tessa Moree. Zelf woon ik in Velserbroek en woon daar met mijn partner en kat met veel plezier. Ik speel volleybal bij Spaarnestad en heb ook jaren training gegeven aan de jeugd. Voor ik op Ter Cleeff kwam heb ik een aantal jaren in het speciaal onderwijs gewerkt. Ik ben op Ter Cleeff begonnen in groep 7 en ben sindsdien al een paar jaar werkzaam in de groepen 3 en 4. Ook heb ik een rol in de MR. Naast het delen van wat er s peelt op school, probeer ik met een brede blik te kijken naar het effect van belangrijke zaken voor ouders, leerkrachten en kinderen.

 • Mijn naam is mw. Euverman en ik ben een Groningse die ruim tien jaar geleden via Amsterdam in Haarlem is terechtgekomen. Ik woon hier met veel plezier met mijn partner en vier jongens, waarvan er drie op Ter Cleeff zitten. Ik werk als psycholoog in de zorg en daarnaast freelance als (wetenschaps)journalist voor diverse media. Mijn drijfveer om in de MR plaats te nemen, is vooral de mogelijkheid tot ouderparticipatie, wat mijn inziens een veel groter onderdeel zou mogen zijn in onderwijsland; je ontwikkelt de kinderen immers samen. Om die ontwikkeling ook op creatief vlak wat te stimuleren, ben ik bij Ter Cleeff gestart met het organiseren van naschoolse activiteiten, zoals theaterlessen, gitaarles, Spaans, schaken, programmeren, etc. Daarvoor vraag ik creatieve zzp’ers of ze op Ter Cleeff naschools een les willen verzorgen, tegen een redelijke vergoeding. Hopelijk kunnen die activiteiten na de coronaperikelen weer snel plaatsvinden. Uiteraard zijn suggesties en/of hulp bij het organiseren van de naschoolse activiteiten welkom. Je kunt me aanspreken op het schoolplein of mijn gegevens opvragen bij adjunct-directeur Denise Weijers.

 • Mijn naam is Linda Wessels en ik werk inmiddels geruime tijd op Ter Cleeff. Ik heb nog meegemaakt dat er een aparte ouderraad van de kleuterschool was en van de lagere school. Het instituut MR bestond toen nog niet. Er nam een aantal leerkrachten deel aan de ouderraadvergadering en op een gegeven moment participeerden ook ouders aan de teamvergadering. Dit gebeurde pas nadat het begrip “basisschool” was ontstaan. Ook toen merkte ik al dat het prettig was om in overleg met ouders te gaan. Door de tijd ontwikkelde de ouderparticipatie zich tot medezeggenschap en ontstond er een orgaan waarin ouder- en teamgeleding wat aantal betreft gelijkwaardig werd. Er was advies- en instemmingsrecht en de MR onderscheidde zich van de ouderraad. Het is zoeken geweest naar de invulling van beide raden. Ik kan mij vele vergaderingen herinneren over het vormgeven aan de MR, want ik heb vaker als leerkracht aan de MR deelgenomen. Hierbij ervaarde ik de samenwerking tussen ouders en team steeds als waardevol. Nu vind ik het interessant om vanuit de MR mee te kijken naar de laatste ontwikkelingen op onze school. Ik draag graag mijn steentje bij aan de missie om Ter Cleeff op te bouwen tot een school waar ouders en team samenwerken om onze leerlingen het onderwijs te kunnen bieden dat zij verdienen!

 • Mijn naam is Peer de Graaf, vader van Thijs, Juul en Ize. Net als Hylke-Jan ben ik werkzaam als ziekenhuisapotheker, in mijn situatie in de apotheek van het Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Mijn belangrijkste taken daar zijn het coördineren van de farmaceutische zorgverlening aan de patienten, het aansturen van de vakgroep (ziekenhuis)apothekers en de verantwoording van de bedrijfsvoering en inhoudelijk beleid naar de Raad van Bestuur. Wij wonen sinds 2016 in Haarlem en onze kinderen gaan elke dag met veel plezier naar Ter Cleeff. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het leuk vind om mij in te zetten voor de school van onze kinderen. Met name het samen met de docenten en directie bespreken en volgen van de opgestelde beleidscyclus, het vertalen ervan en opnemen van actuele ontwikkelingen richting schoolbeleid en hierin het belang van de ouders te kunnen behartigen vind ik leuk om zo bij te kunnen dragen aan een fijne en goede school in onze buurt.

 •  

Scroll to top