Social Schools

Wij werken met de app Social Schools speciaal voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die naar de Ter Cleeff gaan. Via uw mobiele telefoon of via uw computer krijgt u alle belangrijke berichten binnen voor de groep van uw kind. Wij willen ouders meer gaan vertellen wat wij op school organiseren en willen dat ook wat vaker laten zien in deze afgeschermde online omgeving.

U moet zelf de app installeren en de inlogcode invoeren. De app in Play Store en AppStore van Apple heet social schools 3.0. Op school kunt u altijd hulp vragen bij de administratie indien het instellen niet direct lukt.

De persoonlijke inlogcode wordt op school eenmalig verstrekt. Bent u de code kwijt, kom dan even bij ons langs. U kunt ervoor kiezen om deze app voor beide ouders te installeren. Wij adviseren u dat te doen. Zeker omdat de ouder app ook gebruikt wordt als wij iemand met spoed moeten kunnen bereiken.

U kunt er voor kiezen om de app en inlogcode ook te delen met anderen, Bijvoorbeeld met iemand anders in de buurt als een oma, tante of buurvrouw. In noodgevallen ontvangen zij dan ook een bericht van de school.

Geef altijd uw mobiele nummer(s) (graag meerdere nummers) direct door aan de administratie, zodat wij in geval van nood altijd iemand kunnen bereiken.