Verlof aanvragen

Bijzonder verlof aanvragen

Verlof aanvragen voor jouw kind op Ter Cleeff doe je via aanvraagformulier bijzonder verlof. Print het formulier uit, vul het in en geef het af bij de administratie op school.

Let op!

In de Leerplichtwet staat de term ‘gewichtige omstandigheden’ uitgelegd. Hier kan bijvoorbeeld onder worden verstaan een verhuizing (1 dag verlof toegestaan), het bijwonen van een huwelijk of het overlijden van een familielid. Bewijsstukken zijn vereist bij de verlofaanvraag (dit kan bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft zijn).

Zorg dat je kan aantonen waarom het verzuim nodig was. Dit scheelt enorm als je wordt opgeroepen door de leerplichtambtenaar. Wanneer er sprake is van een overtreding riskeer je een boete of zelfs een oproep voor de rechtbank.

Scroll to top