Vertrouwen

Wij werken samen op basis van vertrouwen binnen alle relaties in onze school; leerlingen, leerkrachten en ouders zien en horen elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Wij stimuleren leerlingen door middel van positieve verwachtingen en geven hen het zelfvertrouwen om fouten te maken. Onze leerlingen krijgen de ruimte om te groeien en te ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers.

Op Ter Cleeff leer je jezelf te laten zien en trots te zijn op wie bent en wat je hebt bereikt.