Samenwerken

Op de Ter Cleeff zien en gebruiken we de talenten van iedereen; leerlingen, leerkrachten én ouders. ln ons onderwijs staat samenwerken centraal. Door van en met elkaar te leren, ontwikkelen we zelfvertrouwen en hebben oog voor de kwaliteiten van onszelf en van anderen. Samenwerking zien we overal binnen de school; binnen de eigen groep, tussen de parallelgroepen en tussen de leerjaren. Ook de school ontwikkelt zich voortdurend en daarbij zetten we de omgeving – in brede zin – in als verrijking voor ons onderwijs.

Om een goede afstemming binnen de parallelgroepen te hebben, wordt er tweewekelijks een carrousel georganiseerd. Voorafgaand aan deze carrousel bereiden de leerkrachten binnen de parallel gezamenlijk een les voor aan de hand van een gezamenlijk geformuleerde kijkvraag. Tijdens de carrousel wordt de les uitgevoerd door een leerkracht binnen de parallel, waarbij een collega van dezelfde parallel de les komt observeren en hierop feedback geeft. Op deze manier wordt de samenwerking en afstemming tussen collega’s gestimuleerd.