Samenwerken

Op de Ter Cleeff zien en gebruiken we de talenten van iedereen; leerlingen, leerkrachten én ouders. ln ons thematisch onderwijs staat samenwerken centraal. Door van en met elkaar te leren, ontwikkelen we zelfvertrouwen en hebben oog voor de kwaliteiten van onszelf en van anderen. Samenwerking zien we overal binnen de school; binnen de eigen groep, tussen de parallelgroepen en tussen de leerjaren. Ook de school ontwikkelt zich voortdurend en daarbij zetten we de omgeving – in brede zin – in als verrijking voor ons onderwijs.