Algemeen

Welkom bij openbare basisschool Ter Cleeff! Onze school maakt deel uit van Stichting Spaarnesant. De Spaarnesantscholen staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, met aandacht voor ieders eigen kwaliteiten.

Bij Ter Cleeff zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen het individu en de groep. Tussen individuele ontplooiing en verantwoordelijkheid aan de ene kant en samen leren en gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de andere. Die balans zoeken wij op verschillende niveaus - kinderen, ouders, leerkrachten, ondersteuners en directie – en terreinen - cognitie, creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uiteraard gebruiken wij algemene, beproefde methodes en didactische principes. Die vormen de voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Maar we zetten ook methodes in die speciaal voor ons op maat zijn gemaakt. En dát maakt Ter Cleeff tot de bijzondere school die zij is.

www.scholenopdekaart.nl

Veiligheid

Een kind wil zich veilig voelen op school, goed in z’n vel zitten. Ter Cleeff draagt daaraan bij met de KANJER-methode. Deze vormt de basis van ons pedagogische klimaat. Het gaat erom dat kinderen positief over zichzelf en over anderen leren denken. Op deze manier proberen wij pestgedrag te voorkomen of, als er toch gepest wordt, dat gedrag met succes aan te pakken.

Wij vinden het belangrijk dat wij de kinderen op bovenstaande gebieden goed blijven volgen, daarom hebben we gekozen om het leerlingvolgsysteem dat bij de kanjer training (KANVAS) hoort in te zetten.

Dit leerlingvolgsysteem ziet er als volgt uit:
Groep 1 t/m 8: invullen van de docentenlijst
Groep 4 t/m 8: sociogram
Groep 5 t/m 8: leerling vragen lijst

KANVAS is een leerlingvolgsysteem dat is goed gekeurd door de inspectie.

Uitdaging

Op Ter Cleeff is de intelligentie bovengemiddeld hoog: 70% van onze leerlingen stroomt uit naar HAVO of VWO. In de instructie- en verwerkingsfase is ons onderwijs is hieraan aangepast. De kinderen zijn verdeeld in drie niveaus. Zij krijgen instructie op verlengde, op basis- of verkorte wijze. Kinderen die verkorte instructie krijgen, kunnen sneller met de verwerking beginnnen. Daarbij hoeven zij niet alle opdrachten te maken. Zo blijft tijd over voor verbreding (meer van hetzelfde onderwerp) en verdieping (moeilijker over hetzelfde onderwerp).

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen vanaf groep 3 in aanmerking komen voor de Spingroep. Hierbij gaat het vaak om kinderen die anders denken en praten en op een ander niveau werken dan de klasgenootjes. In de Spingroep werken kinderen gedurende twaalf weken één keer per week met andere kinderen op hetzelfde niveau aan een bepaald thema. Ze worden hierbij begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide leekracht. Na die twaalf weken presenteren de kinderen hun bevindingen in hun eigen klas, zodat de andere leerlingen kunnen zien wat er in de Spingroep gebeurt. De kinderen die aan de Spingroep deelnemen, krijgen ook in hun eigen klas extra uitdagend materiaal aangeboden om mee te werken.

Kunst en cultuur

Bij Ter Cleeff zijn vinden we kunst en cultuur belangrijk. Vanaf groep 1 krijgen kinderen tien weken lang les van vakdocenten van het ‘Muzieklab’. En daar doen ze van alles: popsongs remixen, een strijkorkest vormen... Het gaat er vooral om het ‘samen doen’, samen muziek maken.
Eén keer per jaar organiseren wij schoolbreed een groot project, waarbij alle groepen vier weken aan hetzelfde thema werken.
Ook bezoeken we met de kinderen musea en toneel-, muziek- en filmvoorstellingen.

Samen creatief

Ter Cleeff besteedt veel aandacht aan de eigen creatieve ontwikkeling. Zowel de techniek als het sociale-emotionele element hierin zijn belangrijk. Zo leren wij kinderen in alle groepen om zich te uiten in een tekening of een drama-activiteit. En vanaf groep 5 breiden we dit uit naar handvaardigheid: vier weken lang werken kinderen uit groep 5 tot en met 8 in gemengde groepen samen aan een bepaalde techniek. Dan gaat het om activiteiten als drama, koken, druktechniek, houtbewerking.