Ontwikkeling

Team teaching
Per groepsniveau hebben wij drie parallelgroepen. Dat biedt een mooie gelegenheid om via ‘team teaching’ lessen aan te bieden: de leerkrachten geven dan in alledrie de parallelgroepen dezelfde les. Met name vakken als biologie, geschiedenis en aardrijkskunden kun je goed op deze manier aanbieden. En omdat een leerkracht nu maar één les hoeft voor te bereiden in plaats van drie, is er meer tijd voor. Op deze manier kan het onderwijs worden verdiept.

Onderwijs op niveau
Binnen de homogene groepen werken wij op drie niveaus. We bekijken momenteel of we kinderen uit de drie parallelgroepen, die op hetzelfde niveau les krijgen, bij elkaar in een groep kunnen zetten bij sommige vakken. De lesstof kan dan op maat worden aangeboden en leerkrachten kunnen de kinderen extra aandacht geven.

Engels
Jonge kinderen zijn gevoelig voor taal, pikken vreemde talen gemakkelijk op. Engels is een van de belangrijkste wereldtalen. Op Ter Cleeff krijgen leerlingen vanaf groep 1 Engels onderwijs.