Geschiedenis

Logo
De beer in ons logo heet Hummeltje en hij verwijst naar het Hummeltjeshonk, dit is de naam van de voormalige kleuterschool. Het kasteel in ons logo (met de kantelen aan de bovenkant) verwijst naar kasteel Ter Kleeff. Daar is onze school na een verkiezing naar vernoemd. Een kasteel was vroeger een plek voor alle mensen die daar in de buurt woonden. Daar kon je schuilen in tijden van oorlog. Maar een kasteel was ook de plek waar kennis vergaard werd. Op onze school willen we graag een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen en veel mogen leren. Ons logo symboliseert die waarden.

Onze missie luidt dan ook: Ter Cleeff, een veilige plek voor maximale ontwikkeling.

Geschiedenis
In het noorden van Haarlem, buiten het oude centrum, liggen de Haarlemse Stadskwekerijen. Hier zijn nog de ruïnes te zien van het oude kasteel Ter Kleeff (vroeger Huis te Schoten genoemd). Dit kasteel werd in de 13e gebouwd en in de 14e eeuw uitgebreid.
De oudste bewoner was Pieter van Rolland. Later bewoners waren Willem de Bastaard – een onwettige zoon van graaf Floris V – en Willem de Custer. Begin 15e eeuw werd Huis te Schoten overgedragen aan Margaretha van Kleef, gravin van Holland. Zij gaf vermoedelijk de naam Ter Kleeff aan het kasteel. Na Margaretha kwam het kasteel Ter Kleeff achtereenvolgend in handen van de Van Borsseles en de Van Brederodes. Na de overgave van Haarlem aan de Spanjaarden in 1572, gaf hertog Alva de opdracht om het kasteel op te blazen, hetgeen in 1573 geschiedde. Het kasteel werd nooit meer herbouwd. Nadat Ter Kleeff was opgeblazen, sloopten de Haarlemmers een groot deel van de ruïne. Zij hadden de bakstenen nodig om de stad te herstellen na de grote brand van Haarlem in 1576. Twee jaar later kwam Ter Kleeff terug in de handen van de Van Brederodes. Zij besloten alleen nog de Kaatsbaan (het ‘Huis met het Torentje’), die onbeschadigd was gebleven, te gebruiken. De rest bleef een ruïne.

In 1713 kocht de stad Haarlem de restanten van kasteel Ter Kleeff van de Duitse graaf Van Lippe, die het via een huwelijk in handen had gekregen. Vanaf die tijd brokkelde de ruïne in snel tempo verder af. De Haarlemmers gebruikten de stenen om nieuwe huizen te bouwen.

Sinds april 1909 liggen de ruïne en het Huis met het Torentje op het terrein van de Haarlemse Stadskweektuin. Vandaag de dag is alleen nog een klein deel van de ruïne te zien. De rest ligt bedolven onder het zand.